SOI kräver lagstiftning med elva paragrafer

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) föreslår en lagstiftning som kraftigt förenklar regelverket under tröskelvärdena samt för vissa tjänster i lagen om offentlig upphandling.
– En lagstiftning som ger bättre möjlighet att fokusera på affären istället för formalia i stället för att låta staten detaljreglera, menar Emma Breheim som vill vi lägga makten och möjligheterna i händerna på de som faktiskt utför affären: inköparna och leverantörerna.
Det framgår av en debattartikel i Dagens Samhälle (2018-04-16), samma dag som SOI samlas till årsdagar i Jönköping 16-18 april. Därmed sticker SOI och dess ordförande ut hakan rejält i lagstiftningsfrågan.

Tillräckliga regler
Emma Breheim påpekar att det redan finns regler om att det allmänna ska agera ekonomiskt effektivt.
–Låt oss ta fasta på det. Färre regler som reglerar offentlig upphandling innebär att det inte längre blir en tävling om det bästa anbudet och om att uppfylla formalia, utan om rätt konkurrens vid rätt tillfälle och om den bästa affären, hoppas hon.
Mindre krångel leder enligt SOI till lägre trösklar som i sin tur leder till ökad konkurrens och därmed bättre affärer. Ett mindre omfångsrikt regelverk kan kompletteras med ”spelregler” som överenskoms av marknaden, istället för att lagstiftaren bestämmer. Det är helt i andan av den svenska modellen, anser SOI.

Mindre korruption
– En av orsakerna till att det ska finnas ett tydligt regelverk för offentliga inköp är risken för korruption. Kommer vårt förslag med färre regler leda till att ökad risk för korruption och andra oegentligheter? Nej, svarar Emma Breheim.
Hon berättar att man i förslaget har inspirerats av regelverket i Danmark som enligt Transparency International har mindre korruption än Sverige. Vad Danmark också har är långt färre överprövningar. Medan det i Sverige sker runt 3000 överprövningar varje år är den motsvarande siffran för Danmark runt 100.
– Det innebär en enorm samhällsvinst om domstolar, näringslivet och offentliga verksamheter kan lägga mindre tid på dessa onödiga överprövningar, avslutar Emma Breheim.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.