Statens inköpscentral vässar sig

De ramavtal som Statens inköpscentral upphandlar omsätter närmare 14 miljarder kronor. Kunderna är myndigheter, kommuner och regioner som på olika sätt servar Sveriges invånare.
OFFENTLIGA AFFÄRER har suttit ner och samtalat med Anna Clara Törnvall Wittgren och Zofia Sola (bilden) på Statens inköpscentral i Stockholm.

Sedan den statliga inköpssamordningen år 2011 ombildades till Statens inköpscentral har man ständigt gjort uppföljningar och i dialog med avropande myndigheter försökt vässa sig och ligga rätt i sina upphandlingar.
Förbättringsarbete ger effekt
Målet är att avropande myndigheter ska få ägna sig åt kärnverksamheten och kunna avropa på bra ramavtal för sina vitt skilda behov.
– Vi har arbetat aktivt genom åren och gjort ett förbättringsarbete som fått effekt, konstaterar Anna Clara Törnvall Wittgren.
– Detta bekräftas av ett upprättat nöjd kund-index (NKI) som bygger på årliga enkäter, berättar Zofia Sola.
Underlättar administrationen
En del i Statens inköpscentrals arbete med att underlätta för avropande myndigheter är att exempelvis ta fram avropsblanketter, vägledningar och avropsexempel som underlättar och minskar administrationen vid avrop.
 I nr 2 av OFFENTLIGA AFFÄRER med utgivning innan Almedalsveckan publicerar vi hela intervjun med Anna Clara Törnvall Wittgren och Zofia Sola.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *