Stockholm fortsätter den positiva utvecklingen

Konjunkturrapporten visar att Stockholm fortsätter sin positiva utveckling även under det fjärde kvartalet för 2016, med undantag av konkurser och varsel.
Bostadsbyggandet har ökat med stora tal där 19 400 lägenheter påbörjats i länet under 2016 varav 7 500 är i staden. Samtidigt har befolkningen ökat under de senaste fyra kvartalen med 37 600 i länet varav 12 100 i staden.
– Stockholm växer snabbare än resten av Europa så det är mycket glädjande att bostadsbyggandet kommit igång ordentligt. Det är en förutsättning för Stockholms framtida tillväxt. Vi ser också att fler och fler stockholmare kommer i jobb, vilket är mycket positivt och ett tecken på ett gott företagsklimat, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).
På arbetsmarknaden ökade sysselsättningen positivt framförallt inom branscherna information och kommunikation samt företag inom byggbranschen. Antal varsel ökade dock, men arbetslösheten minskade i både Stockholms län och stad i jämförelse med samma kvartal 2015.
6 724 företag startades i länet under fjärde kvartalet, vilket är en liten ökning jämfört med fjärde kvartalet 2015.
– För att summera 2016 såg vi en kraftig tillväxt inom besöksnäringen och mer än fördubblade investeringar i Stockholms snabbväxande techbolag jämfört med året innan. Att bostadsbyggandet nu också ökar är goda tecken på att Stockholms stabila tillväxt kan fortsätta under 2017, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.
Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år och finns att läsa här.
Fotograf Henrik Trygg, mediabank.visitstockholm.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *