Uppmaning till alla stadsnät

Stadsnätsoperatörer måste bli bättre på att ställa raka och ibland obekväma frågor till sina leverantörer. Det kanske låter osvenskt och odiplomatiskt och det är precis det som är meningen. Det skriver Tom Andersen, Sverigechef på det danska Icotera i detta debattinlägg.
Uppmaning till alla stadsnät – var lite mer oförskämda!
Sverige må vara ett av världens mest uppkopplade länder men resan är inte slut på långa vägar. Bara under 2017 kommer regeringen att investera en miljard kronor som tillägg till de privata investeringar i fiberutbyggnad som äger rum, för att snabba upp utbredningen i glesbygd. Och dagligen överväger samhällen och kommuner investeringar i nya eller uppgraderade fibernätverk.
Situationen i Sverige kompliceras av det faktum att, till skillnad från många andra länder, tjänsteleverantörer och nätverksoperatörer hålls åtskilda, vilket gör upphandlingarna mer komplexa.
Komplexitet är skrämmande. Särskilt när stora pengar står på spel. Och i ännu högre grad när samhällets viktigaste arbetsgivare – medborgarna – följer utvecklingen noga. Alla har sina egna föreställningar och förväntningar på fiberutbyggnad och hur den ska kunna förbättra deras vardag. Därför är det fullt naturligt att många väljer att låta andra aktörer fatta besluten åt dem, eller helt enkelt välja de stora och välkända varumärken de känner till.
Tre konsekvenser
Men det är också det vanligaste misstaget som samhällen gör när man investerar i fiberutbyggnad. Det misstaget leder i sin tur till tre konsekvenser.
Först – det finns ingen lösning som passar för alla. Varje samhälle har sina egna möjligheter och utmaningar och de tjänster som erbjuds och planeras måste vara anpassade därefter. För att välja några exempel direkt ur verkligheten: En liten kommun i utflyttningsbygden har ofta utmaningar kring ett krympande befolkningsunderlag. Unga människor flyttar ut, medelåldern ökar, skatteintäkterna minskar samtidigt som kraven på effektiv samhällsservice blir större. En ort i norra Sverige som ska leverera samhällstjänster till en befolkning utspridd över stor yta vill se över hur man kan erbjuda den servicenivån på distans och minska behovet av långa resor. En större tätort eller stadsdel måste säkerställa att den klarar en stor trafikvolym och prioritera tillgänglighet och upptid, samtidigt som man måste erbjuda en dynamisk mix av tjänster som efterfrågas av en heterogen och alltid uppkopplad befolkning.
Inflytande
Att lämna ifrån sig beslutsfattandet sätter också kunden längst ner i näringskedjan från leverantörens perspektiv. Om du släpper taget om beslutet minskar chansen att du får den lösning som passar dina medborgare bäst. Innan du tar ett beslut om fiber måste du ta i övervägande hur du kan få inflytande över både hårdvaran och tjänsteutbudet när beslutet väl är fattat.
Om du inte gör det dyker de dolda kostnaderna upp som ett brev på posten. Du kanske upptäcker att tjänster som medborgarna efterfrågar inte kan levereras i din infrastruktur eller kräver stora mängder handpåläggning för att fungera. Och där äldre koppar- eller koaxialnätverk redan existerar måste servicenivån kunna upprätthållas både för modern och omodern teknologi. Allt detta tar förstås tid, kostar pengar och påverkar det önskade resultatet negativt; nöjda medborgare och mer effektiv samhällsservice.
Ställ raka frågor
Även om marknaderna skiljer sig åt mycket är just de frågeställningarna universella och vi såg samma växande problembild för operatörer i Danmark när vi började vår verksamhet där. Utifrån vårt perspektiv som leverantör – och som danskar – tror vi att den bästa vägen för att alla parter ska bli nöjda är att stadsnätsoperatörer blir bättre på att ställa raka och ibland obekväma frågor till sina leverantörer. Det kanske låter osvenskt och odiplomatiskt och det är precis det som är meningen.
Som ”alla” vet är de fyra dominerande karaktärsdragen i den svenska folksjälen Glädje, Frihet, Jämlikhet och (en konstruktiv och produktiv) Oförskämdhet. Och att vara lite oförskämd är nyckeln som låser upp de andra tre karaktärsdragen. Frihet, i betydelsen att kunna handla på det sätt du behöver för att uppnå dina mål.
Jämlikhet, i betydelsen att inte vara en kund utan en partner som gemensamt formar lösningen med leverantören. Glädje, över slutresultatet.
Kom igen Sverige, vi väntar på era tuffa frågor!
Tom Andersen,
Sverigechef, Icotera
Icotera är leverantör av optiska fiber-CPE och Smart Home-lösningar för fibernätverk och öppnade kontor i Sverige 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *