Utmaning för Inköp Gävleborg

Samarbetet på inköpsområdet mellan nio kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby kommun kan komma att upphöra i sin nuvarande form.
– Ur ekonomisk, innehållsmässig och organisatorisk synvinkel vore det bättre att avveckla kommunalförbundet Inköp Gävleborg och ersätta det med ett välstrukturerat nätverkssamarbete, reglerat i ett övergripande samverkansavtal. Det säger Bengt Friberg, samordnare i styrgruppen för projektägargruppen vid Inköp Gävleborg, till hudiksvall.se (2018-11-30).

Gävle beslöt lämna
Bakgrunden är att Gävle kommun hösten 2017 beslutade att ansöka om utträde ur det gemensamma kommunalförbundet Inköp Gävleborg. OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterade om detta den 12 april 2017. Beslutet togs efter en het debatt på kommunstyrelsens möte tisdagen den 11 april 2017. Partierna i Alliansen hade drivit frågan och ville att upphandlingsverksamheten skulle skötas i egen regi av kommunen framöver, rapporterade SVT vid tillfället. Beslutet togs med knapp majoritet, röstsiffrorna var 7–6.

Nästan halverade intäkter
I och med detta ändrades förutsättningarna för de återstående ägarkommunerna. I april 2018 rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER att cirka fyrtio procent av intäktsunderlaget skulle försvinna när Gävle kommun lämnar Inköp Gävleborg 2019.
Intäktsbortfallet är på drygt 6 miljoner kronor, en relativt liten summa jämfört med vad kommunalförbundet årligen köper för, nämligen cirka 4 miljarder kronor (enligt Inköp Gävleborgs egna beräkningar).

Utredning sattes igång
Efter beslutet om Gävles avhopp sattes ett utredningsarbete sattes i gång med syftet att hitta former för hur man ska samverka kring inköps- och upphandlingsfrågor framöver. Utredandet blev klart hösten 2018 och ägarkommunerna har fått två alternativa lösningar att ta ställning till.
Den första lösningen innebär nätverkssamarbete kring upphandling i södra Norrland. Den andra bygger på att Inköp Gävleborg finns kvar som organisation men i bantad version.

Avhopp i höstas
OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterade den 21 november 2018 att tre meriterade upphandlare hoppade av Inköp Gävleborg för att starta Upphandlingsbyrån. Detta nya bolag avsåg att börja driva sin verksamhet den 9 januari 2019. Läs mer via länken:
https://www.offentligaaffarer.se/2018/11/21/lamnar-inkop-gavleborg-for-eget/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.