Vårdmoms visar på behov av skattereform

Många talar om behovet av en ny skattereform. Vårdmomsen – eller åtminstone effekterna av den – är ytterligare ett argument för det.
Det menar Kristina Andreasson, momsexpert på Tholin & Larsson-gruppen AB. Hon pekar på det faktum att privat och offentlig vård inte konkurrerar på lika villkor, vilket hon menar kommer att få konsekvenser för privata vårdgivare.
Den 19 juni 2019 beslöt Riksdagen att regeringen skyndsamt ska utreda konsekvenserna av detta och vid behov återkomma med förslag på åtgärder. Bakgrunden är Högsta förvaltningsdomstolens dom som slår fast att uthyrning av legitimerad vårdpersonal till annan vårdgivare inte är en momsfri vårdtjänst.
Dyrare för privata
Konsekvensen är att det nu är dyrare för privata vårdgivare att hyra in vårdpersonal än för offentliga. Landstingen/regionerna och kommunerna har nämligen rätt till momskompensation (genom det så kallade kommunkontosystemet) på köpta tjänster. Privata vårdföretag har däremot inte denna möjlighet att dra av momsen enligt mervärdesskattelagen.
Kristina Andreasson menar att diskussionen hade varit ärligare om det erkändes att den handlar om mer än enbart lika konkurrensvillkor. Enligt henne handlar den i högre grad om att vården inte ska få mindre pengar totalt sett. Pengar som bland annat kan användas till att köpa in tjänster från konsultande läkare, tandläkare och andra yrkeskategorier.
Lägre skatt på utdelning
Den handlar också om att läkare, tandläkare med flera hellre tar uppdrag i egna aktiebolag än anställningar, framhåller momsexperten. Och den handlar inte minst om att skatten på löneinkomst är högre än skatten på utdelning från ett fåmansaktiebolag.
– Allt hänger ihop. Att hänga upp sig på reglerna i mervärdesskattelagen är för ensidigt för att åtgärda grundproblematiken, avslutar Kristina Andreasson.
Hennes tankar var ursprungligen publicerade i GP.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *