Världens högsta marginalskatt

– I Sverige är den effektiva marginalskatten på höginkomsttagare 75 procent, vilket är högst i världen. Det förklarade Jacob Lundberg, doktor i nationalekonomi och chefekonom på tankesmedjan Timbro, vid ett seminarium nyligen.
Den effektiva marginalskatten innebär den totala skatten på den sist intjänade kronan för höginkomsttagare. Seminariet är refererat i arbetsmarknadsnytt.se (2017-12-28). Jacob Lundberg talade om Lafferkurvans återkomst, vilket även är titeln på hans nya rapport i vilken han analyserar Lafferkurvor för höginkomsttagare i ett 30-tal OECD-länder.

Det var nationalekonomen Arthur Laffer som myntade det kända Lafferdiagrammet i Washington 1974. Lafferkurvan sägs visa sambandet mellan skattesatsen och skatteintäkterna.
100 procent skatt ger noll
Om skattesatsen är noll procent kommer skatteintäkterna att vara noll. Men även när skattesatsen är hundra procent kommer skatteintäkterna att vara noll, eftersom ingen då vill tjäna pengar eftersom allt äts upp av skatten.
Detta visar att det alltid finns en punkt där skattesatsen är så hög att om man höjer skatten ytterligare så minskar skatteintäkterna, menar Jacob Lundberg. Enligt nationalekonomen skulle den effektiva marginalskatten bli 58 procent om Sverige slopade den statliga inkomstskatten. Detta skulle göra Sverige till ett skattemässigt genomsnittligt land. Att avskaffa den statliga inkomstskatten inklusive värnskatten skulle vara en helt självfinansierande reform, menar Jacob Lundberg.
Kontroversiell kurva
Lafferkurvan är dock kontroversiell. Finansminister Magdalena Andersson avfärdade i en riksdagsdebatt Lafferkurvan som något som i princip bara högerextrema republikaner tror på. Men Jacob Lundberg menar att kunskapen om Lafferkurvan ökat på senare tid. Ny forskning, statistik och förfinade mätmetoder har visat att skattebetalare reagerar starkare på små skatteförändringar än man tidigare trott.
Läs hela artikeln via länken:
http://arbetsmarknadsnytt.se/sankt-skatt-kan-ge-mer-klirr-i-statskassan/
Bilden: Finansminister Magdalena Andersson är skeptisk till Lafferkurvan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.