Västerås tar cyberhotet på allvar

En svensk kommun som tagit hotet om cyberattacker på allvar är Västerås, där Mikael Lagergren är säkerhetdirektör. Allt kan inte kan lösas med teknik, mycket ligger på personalen, menar han.

Västerås stad utsätts för ständiga it-attacker och har trappat upp säkerhetsarbetet, framför allt under det senaste året. ”Tidigare har fokus varit policys och planer – nu är målsättningen konkret utbildning och varseblivning”, förklarade Mikael Lagergren när han intervjuades av Radio Västmanland i januari i år.
OFFENTLIGA AFFÄRER har pratat med honom och han berättar att staden har utgått från det som kallas ”bibeln” för informationssäkerhet, ISO 27001, och gjort en lokal anpassning.
– Vi har en informationssäkerhetspolicy, riktlinjer och styrdokument. Det finns basinformation om IT-säkerhet, logg- och spårbarhet, med mera, berättar Mikael Lagergren. Men nu vill man ta nästa steg och medvetandegöra användarna och medarbetarna samt inte minst cheferna kring informationssäkerhet. 

Läs mer i nr 1 av OA
I nr 1 av OFFENTLIGA AFFÄRER berättar vi att svenska kommuner är sämst skyddade mot cyberhot av tio jämförda branscher. Nästan tio procent av Sveriges kommuner saknar skydd för att hantera medborgarsäkerhet vid hackerattacker. 
Det framkommer i rapporten ”Svenskt IT säkerhetsindex” från Dataföreningen, Advenica och branschspecialisten Radar. I en debattartikel på annan plats i Nr 1 hävdar Einar Lindqvist, VD på Advenica, att kommunerna måste bli bättre på sitt säkerhetsarbete och på att ta ansvar för medborgarnas säkerhet. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har också ägnat frågan stor uppmärksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *