Bättre avlopp kan minska algblomning

Numera ses ofta algblomning vid kuster och i sjöar mitt i sommaren. Så även i år. Orenade avlopp bidrar till övergödning som ger upphov till algblomning.
– För att komma till rätta med problemet krävs obligatoriska avloppsdeklarationer, anser Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.
Algblomning eller vattenblomning är en kraftig tillväxt av planktonalger där de på kort tid bildar stora populationer. Normalt blommar planktonalger nära vattenytan eftersom det är ljusast där.
Länsstyrelsernas informationscentraler vid kustområdena Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet tar emot observationer och informerar om det aktuella läget i Sveriges kustvatten.
Cyanobakterier i vattnet
Enligt informationscentralerna finns cyanobakterier av alla tre släkten (Nodularia, Aphanizonmenon och Dolichospermum) i vattnet, men mängden av varje art kan variera från plats till plats.
De påminner nu om att cyanobakterierna fortfarande kan finnas kvar i vattenmassan även efter att ytansamlingar försvunnit, och att man därför bör hålla koll på vattnet vid sin badplats längst hela Östersjökusten.
Skölj av er, akta hunden
I och med detta rekommenderar länsstyrelserna allmänheten att vara mycket försiktig med att ta med hundar till badplatser vid kusten, eftersom det är svårt att veta hur mycket cyanobakterier som förekommer i vattnet, eftersom de inte alltid syns. ”Var också gärna noga med att skölja av er själva efter bad, för att undvika långtidsexponering för cyanobakterierna. Det är också bra att hålla koll på lite olika badplatser i närheten, då ansamlingar kan uppkomma lokalt”, manar informationscentralerna.
Orenat avloppsvatten
En bidragande orsak till övergödning är orenat avloppsvatten. I Sverige finns cirka 700 000 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät, av dessa saknar cirka 240 000 rening efter slamavskiljaren och är därmed olagliga.
 Införandet av avloppsdeklarationer skulle vara ett steg på vägen att skapa ordning och reda bland de små avloppen, menar Anders Mårtensson, och framhåller:
Mer ansvar för avlopp
– Nu ligger bollen hos regeringen och miljöminister Isabella Lövin. Med avloppsdeklarationer får småhusägarna förutsättningar att ta ansvar för sina avlopp. Annars får vi fortsätta leva med algblomning i våra hav och sjöar. Då blir det ingen rolig semester, avslutar Anders Mårtensson.
Källor: Gävle Dagblad, Länsstyrelsen i Stockholm, Wikipedia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *