Certifiering för tryggare bomiljö

En ny certifiering, byggt på internationell standard ska ge tryggare bostadsområden.
– Intresset från de offentliga aktörerna har varit överväldigande, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, till OFFENTLIGA AFFÄRER .

Internationellt finns goda erfarenheter av sådan certifiering. Studier från Storbritannien och Nederländerna visar att inbrotten har minskat med cirka 90 procent i nyproducerade fastigheter som certifierats. I befintlig bebyggelse som certifierats är minskningen cirka 60-70 procent.

Det är Stiftelsen Tryggare Sverige som tillsammans med fastighetsägare, branschorganisationer och kommuner, utvecklat standarden Bo Tryggt 2030. Utifrån en internationell standard har man tagit fram en certifieringsmodell som vänder sig till kommunala och privata fastighetsägare.

Utvecklingsplaner
På senare år har stiftelsen hjälpt beställare och utförare att granska utvecklingsplaner utifrån standarden BoTryggt2030. Det har skapat förutsättningar för att frågor kring säkerhet och trygghet beaktas i nyproduktion. Man har dessutom på uppdrag av kommuner och fastighetsägare genomfört ett stort antal trygghetsanalyser i befintliga miljöer i syfte att identifiera lämpliga brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

Ökad professionalisering
– Nu har vi, med utgångspunkt i BoTryggt2030 och CPTED (Crime Prevention Through environmental Design), tagit fram en certifieringsmodell som vänder sig till kommunala och privata fastighetsägare. Trygghetscertifiering av fastigheter, offentlig miljö etc. bidrar till att professionalisera säkerhets- och trygghetsarbetet. Det stärker också varumärket för de aktörer som vill skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Certifieringen är även en signal från fastighetsägaren till de som bor, visats och verkar i området att frågorna är viktiga, vilket kan stärka de boendes tillit till fastighetsägare och kommun.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde ett antal frågor till Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Med utgångspunkt i BoTryggt2030 och CPTED har ni tagit fram en certifieringsmodell som vänder sig till kommunala och privata fastighetsägare. Berätta mer, hur uppstod idén och hur lång tid har arbetet pågått?
– Många kommuner och fastighetsägare har hört av sig och vill ha hjälp med besiktningar och analyser av den fysiska miljön och dess påverkan på brottsligheten och tryggheten i bostadsområden. I samband med detta har det uppkommit ett behov av att trygghetscertifiera områden som uppfyller kraven utifrån BoTryggt2030 och CPTED. 

Hur har ni marknadsfört certifieringen gentemot offentliga och privata aktörer?
– Vi har ännu inte marknadsfört certifieringstjänsten fullt ut, utan lagt till den som en naturlig del i de trygghetsbesiktningar som vi sedan flera år gör på uppdrag av kommuner och fastighetsägare. Till hösten släpper vi en digital version av handboken BoTryggt2030 och i samband med detta kommer vi på olika sätt och i olika kanaler marknadsföra möjligheten till att Trygghetscertifiera fastigheter och hela bostadsområden m.m.

 Vilket gensvar har ni hittills mött från de offentliga aktörerna?
– Intresset från de offentliga aktörerna har varit överväldigande när det gäller möjligheten att trygghetscertifiera sin fastighet. Och jag förstår det eftersom många kommuner och fastighetsägare gör väldigt mycket för att minska brottsligheten och öka tryggheten, så varför inte få en second opinion och även en kvalitetsstämpel på arbetet.

Rent allmänt, hur engagerar sig Stiftelsen Tryggare Sverige i den pågående debatten kring trygghet och säkerhet i Sverige?
– I vår roll som oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedja försöker vi bidra med nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten. En viktig del i vårt arbete är också att sprida goda exempel och visa på vad som fungerar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här är kunskapen om CPTED och situationell brottsprevention en viktig del där många kommuner och fastighetsägare kan nå framgång på en förhållandevis enkelt och billigt sätt.

Fakta
Stiftelsen Tryggare Sverige är den internationella CPTED-organisationen, ICAs svenska representant. Med principerna i CPTED (Crime Prevention Through environmental Design) som utgångspunkt har Stiftelsen, tillsammans med fastighetsägare, branschorganisationer och kommuner, utvecklat standarden BoTryggt2030. Utifrån CPTED och BoTryggt2030 har man nu tagit fram en certifieringsmodell som vänder sig till kommunala och privata fastighetsägare.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *