Data och analys ger insikter om städers klimat

Städer behöver samla in data och följa nyckelindikatorer för att utvärdera sina utsläpp, luftkvalitet, energi, klimatanpassning och andra nyckeltal.

Julia Moreno Rosino (bilden), Inclusive Climate Action Senior Manager
Policy, Data & Analysis på C40 Cities Climate Leadership Group.

Det framhåller Julia Moreno Rosino (bilden), Inclusive Climate Action Senior Manager Policy, Data & Analysis på C40 Cities Climate Leadership Group och Dan Sommer, chef för omvärldsbevakning på dataanalysföretaget Qlik. 

Detta är ett utdrag ur artikeln som publiceras i sin helhet i nr 3 / 2022 av OFFENTLIGA AFFÄRER, med utgivning i månadsskiftet augusti/september.

Det är bråttom med omfattande åtgärder för ett bättre klimat, enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. När det gäller städer, där 56 procent av jordens människor bor, behövs data för att kunna ge ett viktigt bidrag till klimatarbetet. Datainsamlingssystem möjliggör för tjänstemän i städerna att följa utvecklingen för olika indikatorer och även informera om strategier för de viktigaste klimatutmaningarna. 

Att bara följa data är inte tillräckligt – städer måste kunna använda informationen för att producera handlingskraftiga insikter för att främja beslutsfattande och införa meningsfulla åtgärder.

Vår instrumentpanel för utsläpp av växthusgaser presenterar komplexa utsläppsdata i ett format som är lätt att analysera. Instrumentpanelen kan användas av städer, forskare eller allmänheten för att få fram vilka sektorer och delsektorer som bidrar till högre utsläpp, såsom flyg eller byggnader. Det går även att jämföra nuvarande utsläpp med tidigare år för att studera utvecklingen.   Även om en del städer tar stora steg behövs snabbare och mer effektiva åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringarna. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *