Framgångsrikt demokratiprojekt

Valdeltagandet bland Malmös förstagångsväljare ökade med nära fem procent. Det gläder demokratiambassadörerna, som har arbetat hårt för att få unga människor att gå och rösta.

Pressmeddelande

2010 anställde Malmö stad 45 unga malmöbor som demokratiambassadörer. Under fem månader arbetade ambassadörerna utåtriktat och träffade tusentals Malmöbor. De anordnade bland annat samtalsforum, workshops och andra aktiviteter i staden och på internet. Det mesta av arbetet har utgått från demokratiambassadörernas egna idéer och kunskaper.

– Arbetet har varit ett brobygge mellan unga invånare, politiken och kommunen. Genom att korsbefrukta tråkpolitik med frågor och aktiviteter som engagerar unga har vi kunnat förmedla kunskap om val och inflytande, säger projektledare Pernilla Lundmark.

Några positiva effekter som demokratiambassadörerna i en rapport lyfter fram från sitt arbete är att man synliggjort förstagångsväljarnas valdeltagande, att fler unga malmöbor har kommit till tals och att man utvecklat nya metoder för att nå ut till unga. ”Vi har visat att ungas politiska deltagande är att räkna med och mött en stor entusiasm för förändring då vi visat på alla de faktiska metoder som faktiskt finns för att påverka sin stad”, skriver de.

De är också nöjda över att de bidragit till att valdeltagandet bland förstagångsväljare i Malmö ökade med cirka fem procent.

Källa: Malmö stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *