Lönsamma solceller – trots straffskatt

I fjol ökade antalet installerade solcellsanläggningar med en effekt över 20 kW med 65 procent jämfört med 2016, enligt Statistiska centralbyrån.
Solceller på tak har blivit en allt vanligare investering och i fjol rusade antalet företag som installerade anläggningar, rapporterar Dagens Industri.
Tidningen har besökt nät-apoteket Apotea som har byggt den största takanläggningen i Sverige. På en yta motsvarande två och en halv fotbollsplaner finns 5 560 solcellsmoduler. De ger en produktionskapacitet på 1,5 GWh, lika mycket som årsbehovet för 300 villor. Eller för att förse en modern 38 000 kvadratmeter stor logistikfastighet med egen el.
– Jag tror inte att alla har insett att det är lönsamt, säger Pär Svärdson, vd för Apotea, till DI.

Företag och organisationer
Den 30 april i år hade 4 993 företag beviljats statligt stöd till solceller, enligt Energimyndigheten. Enligt myndigheten är det mest företag och organisationer som bygger anläggningar i den storleken. Förklaringen heter prispress på solcellsmoduler och ett tydligare regelverk, enligt Sara Grettve, projektledare på Energimyndigheten.
Energiskatten som drabbar större anläggningar irriterar dock. Den som bygger en anläggning med en effekt över 255 kW måste betala en energiskatt på drygt 30 öre per producerad kilowatttimme, även om elen enbart förbrukas i den egna fastigheten.

Takyta går till spillo
– Det har gjort att det byggs för få stora anläggningar på till exempel skolor, sjukhus, lager och köpcentrum. Det är mycket takyta som går till spillo, menar Johan Öhnell, vd på Solkompaniet och ansvarig för nätverket Solelkommisionen, i DI:s reportage.
Energimyndigheten menar att skatten utgör ”ett klart hinder för myndighetens målbild att solel ska utgöra 5–10 procent av Sveriges elproduktion till 2040”. Och Apoteas vd Pär Svärdson är märkbart indignerad över att nätapoteket måste betala energiskatt trots att man i stort sett bara producerar för den egna logistikfastigheten.
– Man kan ju tycka att det är direkt kontraproduktivt att lägga en straffskatt på ett beteende som alla är överens om borde premieras, säger han enligt DI till sist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.