Miljonstöd till flygplats EU-granskas

Västerås stads miljonstöd till Västerås flygplats kan vara olagligt. Stödet till flygplatsen granskas av EU-kommissionen.
Flygplats Västerås

Det rapporterat P4 Västmanland (4 april 2016). Europeiska kommissionen är den myndighet som kan godkänna statsstöd och som även utövar tillsyn över medlemsstaternas tillämpning av statsstödsreglerna. Enligt Konkurrensverket är alla myndigheter och beslutande församlingar skyldiga att följa EU:s statsstödsregler, men det är bara regeringen som kan anmäla stöd till kommissionen. Kommuner och myndigheter ska därför informera regeringen om alla stöd som kan komma att prövas av kommissionen för att regeringen ska kunna uppfylla medlemsstatens åtagande. Näringsdepartementet samordnar Regeringskansliets arbete med frågor om statligt stöd, enligt Konkurrensverket.
I det nu aktuella fallet har Kommissionen har krävt svar från Västerås stad som måste förklara varför flygplatsen är i behov av stöd. En flygplats kan få offentligt stöd, statligt och kommunalt för vissa saker, beslutade EU-kommissionen för ett par år sedan. Stödet kan fås om vissa kriterier är uppfyllda, nämligen:

  • Flygplatsen behövs för verklig transport (d.v.s. ifall flygplatsen är nödvändig för att man ska ta sig till en region).
  • Flygplatsen kan få stöd under en tioårsperiod för att vända förlust till vinst.
  • En flygplats kan också få stöd för att få igång en flyglinje, en form av startbidrag.

Av trafiken på Västerås flygplats utgör fyra procent kommersiell trafik, bestående av charter och lågprisbolag. Den mest omfattande verksamheten är skolflyget (cirka 60 procent) och därefter kommer privatflyget.
EU-kommissionen vill inte uttala sig om stödet för Västerås flygplats innan deras granskning är över, men säger i generella termer att offentligt stöd inte får snedvrida konkurrensen flygplatser emellan, enligt P4 Västmanland.
Om det visar sig att Västerås stads flygplatsstöd är otillåtet kan det ytterst betyda att flygplatsbolaget måste betala tillbaka pengarna. Det rör sig om åtskilliga hundra miljoner som Västerås stad har lämnat i stöd, enligt radion.
– I praktiken finns ju inte de pengarna, så då blir det ju konkurs för flygplatsbolaget, säger kommunalrådet Magnus Edström (MP) till P4 Västmanland.
Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget. Det offentliga får (med vissa undantag) inte lämna stöd förrän det i förhand har godkänts av EU-kommissionen. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids, framhålls det på regeringens webbplats.
Foto: Västerås flygplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.