Nätverk vill minska plast i havet

”Vi har bestämt oss för att gemensamt hitta lösningar för att minska plastnedskräpningen.” Det meddelar representanter för plastindustrin, detaljhandel, med flera.
De har nyligen presenterat sin första åtgärdslista, där de berättar om allt som de gör för att minska nedskräpningen. Tre företrädare för Håll Havet Rent-nätverket som startade i april 2017 på initiativ av stiftelsen Håll Sverige Rent skriver på debattplats i DI: Agneta Påander, CSR-direktör, Orkla Foods Sverige, Anders Fröberg, vd Borealis, och Anna Rogmark, Chefsjurist och hållbarhetschef Apoteket.
De skriver:
Vi måste alla bidra till att förpackningar och liknande inte ens blir skräp, varken på land eller i hav. Nu vill vi i nätverket Håll Havet Rent växla upp. Vi har nyligen presenterat vår första åtgärdslista, där vi berättar om allt som vi gör för att minska nedskräpningen.  
Vi vill: 

  • Minska mängden onödig plast i våra verksamheter
  • Öka andelen återvunnen plast i våra verksamheter
  • Ha med nedskräpningsaspekten när vi utvecklar och designar nya produkter 

Med gemensamma krafter kan vi nå målen i Agenda 2030. Det här är vårt bidrag. 

Brett samarbete
Nätverket är ett brett samarbete mellan företag och organisationer som vill skapa ett långsiktigt engagemang för rena hav och minskad nedskräpning. Samverkan och kunskapsutbyte är bärande delar i nätverket. ”Men vi vill också agera”, skriver de tre och pekar på att det stora problemet med plastnedskräpningen i havet är att plasten inte försvinner.
Debattörerna skriver: ”Förpackningar för snabbmat, godis och tobak står för en stor del av skräpet. Ofta har den plastförpackning eller plastartikel som hamnar i haven bara använts en enda gång för att sedan stanna kvar i havet i hundratals år.”

Mikroplaster och stort skräp
Allt plastskräp som hamnat i havsmiljön bryts ner till allt mindre partiklar. Dessa drar ofta till sig andra miljögifter som riskerar att vandra i näringskedjan. Djuren i havet kan fastna och trassla in i sig i stort skräp som flyter omkring. ”Plastskräpet är inte bara fult. Det är riktigt farligt”, konstaterar Påander, Fröberg och Rogmark.
Den stora mängden marint skräp och plaster är en stor utmaning, menar skribenterna: ”Vi i Håll Havet Rent-nätverket har antagit utmaningen och kommer att genomföra konkreta åtgärder som gör det enklare för människor att göra skräpfria val i sin vardag.

Lösning på flera plan
”Vi ser att lösningen finns på flera plan. Politiker måste skapa en tydlig spelplan med gemensamma regler och förutsättningar. Företag måste genomföra konkreta åtgärder genom innovativa lösningar som förebygger och minskar plastnedskräpningen. Konsumenterna måste uppmuntras att göra skräpfria val i vardagen och kommunerna måste ges förutsättningar att göra det enkelt för medborgarna. Civilsamhället måste ges förutsättningar att arbeta proaktivt och förebyggande.”
Artikeln publicerades i DI den 24 april 2018

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.