Nya tröskelvärden från årsskiftet

Europeiska kommissionen har beslutat om nya tröskelvärden i offentlig upphandling. Tröskelvärdena gäller från och med den 1 januari 2018. 
Omräknat till svenska kronor är det nya tröskelvärdet gällande varor och tjänster för upphandlande myndigheter 2 096 097 . För statliga centrala upphandlande myndigheter gäller en annan gräns: 1 365 782 kronor.

Byggentreprenader
För byggentreprenader är tröskelvärdet 52 620 561 kronor för både statliga myndigheter och övriga upphandlande myndigheter.
”Sociala och andra särskilda tjänster” har fått ett eget tröskelvärde: 7 113 450 kronor för samtliga upphandlande myndigheter.
Dessa siffror gäller LOV. För övriga lagar (LUF, LUFS och LUK) se siffror via länken:
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
Tröskelvärdena revideras vartannat år.
(Källa: Upphandlingsmyndigheten)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *