Panel tar upp brott i upphandling

Det kommer larmrapporter kommer från SÄPO och BRÅ om missförhållanden, spionage och intrång i samband med offentliga upphandlingar. På Upphandlingsdagarna 2017 tas problematiken upp i ett panelsamtal.
Rubriken är Banditer i dina korridorer och tanken är att paneldeltagarna ska berätta hur vi ska agera för att undvika att hamna i brottslingarnas klor.
Panelen består av: Alf Johansson, chefsåklagare, Riksenheten mot Korruption, Roger Svanborg, kommunstrateg, Södertälje kommun, Ari Kouvonen, Näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen, samt en representant från BRÅ.
Nyligen berättade OFFENTLIGA AFFÄRER ATT Främmande makt spionerar på Sverige och till och med vill påverka landets politiska beslutsfattande genom att starta företag och sälja tjänster till myndigheter. Varningen kom från SÄPO, som uppgav att flera konkreta fall finns.
I ett svar till Ekot gav myndigheten exempel på vilken typ av upphandlingar det kan röra sig om: IT-drift, bevakning, lokalvård. Syftet att antingen spionera på eller påverka den köpande myndigheten.
Enligt Säpo är myndigheternas kontroller av de företag man upphandlar tjänster av bristfälliga.
Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan, förklarade i samma veva i Ekot att eftersom mycket är outsourcat är vi teknikberoende: ”Då måste man göra studier för att se hur sårbarheterna ser ut”.

0 thoughts on “Panel tar upp brott i upphandling

  1. Tyvärr finns inte kunskapen att vidta åtgärder som har en reell verkan på denna problematik i denna s k expertpanel. Misstänker att som så många gånger förr de senaste åren så slutar det hela i en poänglös diskussion om uppföljning av leverantörer. Uppföljning fungerade inte för fem år sedan och fungerar inte idag heller då det i grunden är en totalt verkningslös angreppsmetod mot denna typ av problematik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.