Riksrevisionen under lupp

Riksrevisionen, en självständig myndighet under Sveriges Riksdag, som ska granska regeringens och myndigheternas maktutövning och användande av skattemedlen, är själv utsatt för granskning – och kritik.
Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter (DN), har i flera veckor granskat hur Riksrevisionen och riksrevisorerna arbetar utifrån kraven på opartiskhet, oberoende och öppenhet. För att kunna kartlägga riksrevisorernas agerande och kontaktnät har tidningen via offentliga diarier tagit del av loggar över telefonsamtal, sms och mejl från hösten 2015 och fram tills nu.
Utifrån dokumenterad kommunikation samt anteckningar från Riksrevisionens egna revisionsakter menar sig DN bland annat ha kunnat visa hur riksrevisor Ulf Bengtsson lagt sig i revisionskritik mot ett ärende han själv varit inblandad i. Tidningen har även avslöjat hur Susanne Ackum lovat tidigare kolleger att de ska få tjänster som ännu inte utlysts. Utomstående ska ha fått ta del av internt arbetsmaterial.
En skarp kritiker av det inträffade är Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef över Riksrevisionsverket (som Riksrevisionen hette då) och för FN:s internrevision. ”Det här är genant för riksrevisorerna, för Riksrevisionen och för Sverige”, säger hon.
Riksrevisor Margareta Åberg har tillsatt en extern utredning. Den leds av tidigare justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger som ska utreda om det skett några formella fel.
– Det räcker definitivt inte. Det är bara Konstitutionsutskottet som kan granska dem. Sedan är det intressant att han ska granska om det förekommit formella fel. Men i det här fallet handlar det om hur man agerat utanför det område dit regler och lag räcker. Det handlar inte bara om vad som kan vara formellt fel eller olagligt, utan vad som är omoraliskt, säger Inga-Britt Ahlenius.
Bilden: Inga-Britt Ahlenius. Foto: Vision Värmland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.