36 miljoner personer jobbar i bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen är en viktig del av en väl fungerande arbetsmarknad världen över. Branschen sysselsätter över 36 miljoner människor och omsätter 2 668 miljarder kronor.
Bemanningsbranschens internationella organisation presenterar aktuella fakta om branschen.