Allt fler minskar sina kostnader för inhyrd personal

Nästan hälften, 9 av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år.