Almega positiva till förslag om utökat rut-avdrag

Almega välkomnar allianspartiernas besked om att utveckla rut-avdraget och höja takbeloppet för avdraget.