Almega presenterar Dagens Huvudnyhet: Ge friskolorna sin frihet, Jan Björklund!

Almega uppmanar Jan Björklund att låta svenska fristående skolor få vara just fria, och inte beskära deras möjlighet till specialutformade utbildningar.