Almegas proposition: En resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning

​Almega släpper en egen proposition om Arbetsförmedlingen.
Syftet är att reformera för en resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning.
– Vi har under en längre tid sett att många tjänsteföretag saknar förtroende för Arbetsförmedlingen och därför tror vi att det är hög tid att omorganisera den, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.