Analys av handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Cirka hälften av kommunerna har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Det framgår av Segerstedtinstitutets rapport, som är framtagen på uppdrag av SKL.