Anna-Karin Hatt och Almega kommenterar USA:s nya president

Donald Trump tillträder i dag posten som amerikansk president.
Anna-Karin Hatt, vd på Almega, hoppas att Sverige kan upprätthålla det viktiga internationella utbytet inom tjänstesektorn med USA.