Bemanningsbarometern – Q1 2014

Första kvartalet 2014 – fortsatt ljus framtidssyn på bemanningsmarknaden.