Börja planera för ett beslutsstödssystem

Den 9 maj höll Ekonomistyrningsverket (ESV) ett informationsmöte om de statliga ramavtalen för beslutsstödssystem (BI-system). Viktigt att tänka på är att det är hög tid att börja planeringen för att kunna avropa från ramavtalet, innan det löper ut 2018.