Dags att lämna budgetunderlag till regeringen

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna in sitt budgetunderlag till regeringen. Ta hjälp av ESV:s handledning och tänk på att använda våra elektroniska mallar. Kontakta gärna vår rådgivning om ni har några frågor.