Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan

Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Det blir nu enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna.