ESV avråder från att använda pdf-fakturor

Statliga myndigheter ska kunna hantera fakturor enligt SFTI:s (Single Face To Industry:s) rekommendationer. Pdf-fakturor uppfyller inte de krav som SFTI ställer på en elektronisk faktura. Ekonomistyrningsverket (ESV) anser därför att det är olämpligt att myndigheterna använder pdf-fakturor.