ESV föreslår ytterligare åtgärder för myndigheternas momsavdrag vid representation

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av promemoria om avdragsrätt vid representation. ESV:s remissvar fokuserar på konsekvenserna för statliga myndigheter, men innefattar även generella synpunkter på promemorian.