ESV företräder Sverige i det europeiska arbetet med e-delivery

Ekonomistyrningsverket (ESV) kommer att bevaka EU-kommissionens arbete med e-delivery. ESV ska representera Sverige i vissa av EU:s arbetsgrupper och bevaka svenska intressen inom området. Fokus kommer att ligga på konsekvenserna för ESV:s arbete med PEPPOL.