ESV inleder förstudie för personalsystem

I slutet av september går en enkät ut till alla statliga myndigheter med frågor om framtida behov av personalsystem. Nuvarande ramavtal slutar gälla efter december 2018 och det är dags att se över förutsättningarna för ett eventuellt nytt ramavtal.