ESV slutrapporterar uppdrag om effektivisering i kärnverksamheten

Många myndigheter arbetar med att effektivisera sin kärnverksamhet. Det visar Ekonomistyrningsverkets regeringsuppdrag om effektiviseringar, ett uppdrag vi slutrapporterar idag. I uppdraget har 24 myndigheter deltagit och beskrivit sina effektiviseringsprojekt. Utifrån det har ESV dragit flera slutsatser.