ESV tillstyrker förslaget om ändrad beräkning av bilförmån

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på remissen Ändrad beräkning av bilförmån. ESV tillstyrker förslaget att förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet utan istället beräknas till marknadsvärdet.