EU-direktiv om dricksvatten alltför detaljreglerat

SKL har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens reviderade dricksvattendirektiv. Den detaljreglering som föreslås är alltför långtgående.