Forskare: Var inte rädd för robotar


I takt med att automatisering- och robotisering av industrin växer en dystopisk bild av utvecklingen fram. Robotarna kommer att ta över jobben och skapa stora problem i framtiden. Den uppfattningen ska dock tas med en nypa salt, enligt professor Johan Stahre som är chef för avdelningen Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.