Förstudie om digitaliserad årsredovisning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har genomfört en förstudie om digitalisering av myndigheters årsredovisningar. Utgångspunkten är att myndigheter ska lämna in årsredovisningar i ett digitalt, maskinläsbart, format till en enda inlämningspunkt.