Hög tid att avropa på ramavtalen för Beslutsstödsystem

Avtalstiden för ESV:s ramavtal för Beslutsstödsystem (BI-system) går ut den 8 juli 2018. Efter det går det inte längre att avropa på ramavtalen. Om er myndighet funderar på att skaffa ett BI-system är det därför hög tid att göra ett avrop.