Hög tid rusta upp vägnätet

Vår infrastruktur är känslig för allvarliga störningar. Görs inget nu, kommer vi att få en situation där det blir svårt att nå fram med varor och produkter till butiker, industrier och allmänheten i stort.
Den varningen riktar Per Bondemark, ordförande i Näringslivets transportråd, Rickard Gegö, vd i Sveriges åkeriföretag, Göran Arkler, vice vd och branschchef i Transportindustriförbundet, samt Jan Nilsson, affärsansvarig mässan Logistik & Transport. Åsikterna förs fram på debattplats i Västerbottens Kuriren (2018-11-08).
 
Befolkningen oroad
Skribenterna pekar på att det sårbara transportsystemet är något som oroar 22 procent av befolkningen. De hänvisar till en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av mässan Logistik & Transport (okt 2018). Sveriges Åkeriföretag gör regelbundet denna studie, ”En vecka utan lastbilar”, vilken bekräftar oron.
Till sist framför debattörerna ett antal uppmaningar.
”Det är hög tid att våra beslutsfattare:

  • Ser till att Trafikverket med tempo och omgående implementerar den nationella planen för de närmaste tolv årens underhåll av transportsystemet.
  • Omprioriterar resurser till investeringar i ny väginfrastruktur för effektivare godstransporter med tyngre och längre fordon.
  • Ökar anslaget för att komma ikapp med det eftersatta underhållet av befintlig infrastruktur.
  • Inser att även tung godstrafik har en plats i våra städer och planerar för det.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *