Konflikthot avvärjt inom städbranschen

Den hotande konflikten inom städbranschen blåstes av bara två timmar innan strejken skulle träda ikraft. Almega Serviceentreprenörerna och Fastighetsanställdas Förbund och Seko tecknade ett treårigt avtal.