Kostnader för inhyrd personal – en lägesbild

Beroendet av inhyrda läkare i psykiatrin i landet fortsätter att minska. Fyra landsting och regioner minskar det totala beroendet av inhyrd personal. Dock ökar den totala kostnaden i landet.