Kvalitet avgörande när ISS vann upphandling avseende teknisk drift av S:t Görans Sjukhus

ISS svarade väl mot de högt ställda kvalitetskraven i Locums upphandling avseende teknisk drift och förvaltning vid S:t Görans sjukhus, och blir ny leverantör vid sjukhuset från och med den 1 december 2014.