Lämna synpunkter om metod och frågor för EA-värderingen

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag på metod och frågor till EA-värderingen för 2017. Senast den 12 oktober 2017 behöver vi få skriftliga svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på förslagen.