Myndigheternas it-kostnader relativt oförändrade

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat en delrapport för uppdraget att följa de statliga myndigheternas it-användning och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Det myndighetsgemensamma arbetet visar att myndigheternas totala it-kostnader är relativt oförändrade men att de strategiska it-projekten blir längre och dyrare.