Nya förutsättningar i ramavtal för ekonomisystem

Ekonomistyrningsverket har omförhandlat ramavtalet för ekonomisystem. Detta sedan en av de två ramavtalsleverantörerna dragit sig ur avtalet. Myndigheterna kan nu avropa systemet Agresso-S under den tid som ramavtalet fortsätter att gälla.