Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag


Efter en intensiv debatt presenterade regeringen den 8 mars nya regler för verksamheter som påverkar vatten. Det är tydligt att man tagit intryck av den kritik som framförts mot tidigare förslag. Även om det kvarstår osäkerheter i detaljerna görs det tydliga uttalanden i motivtext och författningskommentarerna med garantier för att samhällsutvecklingen och vattenkraften, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta.