Öppen remiss av frågorna om internrevision

Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnar årligen en redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Nu finns det möjlighet för er att lämna synpunkter på de frågor som blir underlag till ESV:s rapport för 2017.