Överskott i statens budget i februari

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 50 miljarder kronor. Det är 7 miljarder kronor högre än saldot i februari 2017. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.