Regeringen ger uppdrag för effektivare it-system i vård och omsorg

It-systemen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver bli effektivare.